Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Møte for tillitsvalgte i LO NHO området - forberedelse til en eventuell streik

23
feb


LOs representantskap bestemmer hvert år (uke 8) hvilken oppgjørsform årets oppgjør vil få. Oppgjørsformen vil påvirke overenskomstene mellom NTL og NHO/Abelia.

Dette gjelder:

  • Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL - Forskning og undervisning, avtale nr. 466
  • Overenskomst mellom NHO Luftfart og LO/NTL for Sandefjord lufthavn Torp, avtale nr. 428 

Overenskomstene mellom NTL og NHO/Abelia har bestemmelser som sier at avtalene kan sies opp med 14 dagers varsel hvis ikke partene blir enige gjennom forhandlinger. 

Dette innebærer at medlemmene som er omfattet av overenskomstene vil kunne bli tatt ut til en eventuell streik dersom forhandlingene mellom LO og NHO ender med brudd.

For å være forberedt på en slik situasjon innkaller vi til en konferanse hvor vi gjennomgår vedtaket fra LOs representantskap og alle praktiske detaljer ved å forberede en eventuell streik.

Møtet vil bli avholdt i Oslo eller eventuelt på TEAMS dersom smittesituasjonen tilsier det. Nærmere info kommer.

Vi kommer tilbake med nærmere program for dagen.

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomhetene som deltar i forhandlinger.

Kursinfo
Kurssted:
Oslo
Sted:
Oslo
Arrangør:
Norsk Tjenestemannslag
Dato:
Fra:23.02.2022 kl.10:00
Kurstittel:
Møte for tillitsvalgte i LO NHO området - forberedelse til en eventuell streik
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
11.02.2022
Kontakt:
Lena Lyche
lena.lyche@ntl.no
97675226