Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Kurs for NTL medlemmer innenfor NRK

18
okt


NTL NRK er en pådriver for at NRK skal ha god og bærekraftig personalpolitikk. Arbeidslivet blir stadig tøffere og flere kontakter foreningen på grunn av økt arbeidsbelastning og ønske om tilrettelegging. Mangfold og livsfaseparagrafen, §12A, som vi forhandlet inn i overenskomsten i 2022 er et verktøy man kan bruke for å få til dette slik at flere har det bedre på jobb. Dette kan også føre til at flere blir lengre i arbeidslivet. 

§12 A.  LIKESTILLING, MANGFOLD OG LIVSFASEBEHOV
Den enkelte medarbeiders behov i de ulike fasene i yrkeslivet skal hensyntas. Partene er enige om å arbeide med å tilrettelegge forholdene, slik at alle arbeidstakere gis like muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser, lønnsfastsettelse og kompetansegivende etter- og videreutdanning. De lokale parter er enige om å drøfte livsfasepolitikk og mangfold på SU 1 en gang i året. Formålet med livsfasepolitikk, mangfold og likestilling er å legge til rette for at virksomhetens og arbeidstakernes behov ivaretas.

Kurset tar for seg ulike sider av mangfold, livsfase og inkludering, og hvordan vi kan bruke lov- og avtaleverket for å få det til på arbeidsplassen.

Kursinfo
Kurssted:
Birkebeineren Hotel & Apartments
Sted:
Lillehammer
Arrangør:
Norsk Tjenestemannslag
Dato:
Fra:18.10.2023 kl.11.30
Til:20.10.2023 kl.15.00
Kurstittel:
Kurs for NTL medlemmer innenfor NRK
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
15.09.2023
Kontakt:
Trine Steen
trine.steen@nrk.no
97526575