Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Nettverkssamling for tillitsvalgte i overenskomstsektoren

24
sep


 

Hovedtemaet for samlingen er "Tillitsvalgt i et krevende arbeidsliv".

Vi setter fokus på det å være tillitsvalgt og de utfordringene en møter. Ikke først og fremst i forhold til lov og avtaleverk, men i forhold til ulike arbeidsmiljøutfordringer. Hvordan ta den vanskelige samtalen, hvordan stå i konflikter, hvordan takle f. eks. nedbemanning, at en kollega blir mobbet/trakassert, samtaler i en krisesituasjon, grensesetting og rusproblematikk. Det er et utall av utfordringer en tillitsvalgt møter. De kan være spennende og lærerike, men kan også bli en psykisk utfordring.

Andre temaer på samlingen er verving og IA.

Målet med samlingene er å få bedre samhandling mellom landsforeninger, foreninger og forbundskontoret, samt å bygge nettverk.

Målgruppe: Tillitsvalgte i overnskomstsektoren(ikke stat). Ledere av landsforeninger, foreninger og avdelinger vil bli prioritert.

 

Kursinfo
Kurssted:
Scandic St. Olavs plass (0165 OSLO)
Sted:
Oslo
Arrangør:
Norsk Tjenestemannslag
Dato:
Fra:24.09.2019 kl.1000
Til:25.09.2019 kl.1600
Kurstittel:
Nettverkssamling for tillitsvalgte i overenskomstsektoren
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
16.08.2019
Kontakt:
Lena Lyche
lena.lyche@ntl.no
97675226