Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

NTL-Ung konferansen 2019

27
mar


NTL Ung-konferansen er NTL Ungs årsmøte. Her vedtar vi politisk plattform og velger nytt styre for NTL Ung det neste året. Husk at du ikke får stemmerett hvis ikke Landsforeningen eller Foreningen din velger deg som representant.

Kursinfo
Kurssted:
Sundvolden hotell (3531 KROKKLEIVA)
Sted:
Dato:
Fra:27.03.2019
Til:29.03.2019
Kurstittel:
NTL-Ung konferansen 2019
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
25.02.2019
Kontakt:
Eirik Owren Holt
eoh@ntl.no