Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Nettverkssamling for studieledere

1
sep


 

 

 

 

 Tema for samlingen vil blant annet være: 

 

  • Opplæringsbehov i organisasjonsleddene: hvordan definerer vi behovene og planlegger kurs- og skoleringsvirksomheten?

  • Arbeidsdelingen mellom studieledere, forbundskontoret og frikjøpte tillitsvalgte

  • Kursressurser og foredragsholdere fra forbundskontoret

  • Regler for kursstøtte (OU-midler/Aktivitetsfondet) og søknadsprosessen

  • Digitale kurs

  • Permisjonsrettigheter for å delta på kurs

  • Innspill fra organisasjonsleddene om spesifikke kurs

 

Kursinfo
Kurssted:
Sørmarka kurs- og konferansesenter (1404 SIGGERUD)
Sted:
Arrangør:
Norsk Tjenestemannslag
Dato:
Fra:01.09.2022 kl.13.00
Til:02.09.2022 kl.13.30
Kurstittel:
Nettverkssamling for studieledere
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
29.06.2022
Kontakt:
Kristin Nordgård
kristin.nordgaard@ntl.no
91705569