Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Høstkonferanse m. julebord

5
des


 

Til:

Medlemmer i NTL NAV Oslo  

- Dette er et organisasjonsfaglig kurs, og gir rett til tjenestefri med lønn, jf. HA § 40.

- Du må selv gi beskjed til din arbeidsgiver om at du skal delta på kurs.                                                 12.09.2022

 

Høstkonferanse med julebord for NTL NAV Oslo

Tid:                          5-7 desember 2022

Sted:                         Color Magic – Color Line Oslo-Kiel

Oppmøte:                 10.30 – Hjortneskaia
VIKTIG!                  TA MED PASS!

 Velkommen til Høstkonferansen 2022: 

NAV og arbeidsmiljøet

 

Sted: Oslo – Kiel t/r m. Color Magic

Tid: Kl 10.30 5.desember – kl 10.00 7. desember 2022 
NTL NAV Oslo har gleden av å invitere alle medlemmer til årets høstkonferanse med julebord! Det overordnede temaet i år er arbeidsmiljøet.

- Alle arbeidstakere skal sikres et trygt, helsefremmende og meningsfullt arbeidsmiljø. Hvordan ligger NAV an her? Vi har invitert etatens vara hovedverneombud Hilde Halvorsen Iversen til å gi oss status, og en vurdering av hva som bør gjøres for at NAV skal bli en bedre arbeidsplass.

- Vi vil alle ha det bra på jobb, men det er ikke alltid like lett. Og av og til går det galt. Vi har fått Harald Langstad, sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV til å snakke med oss om varslingsplikten, lovverk, roller og rutiner for å forebygge, redusere og løse konflikter på arbeidsplassen.

 - Arbeidsmiljøet påvirkes av en rekke forhold. Av og til også regjeringsplattformer. I Hurdalsplattformen skriver regjerningen at den vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor som bl.a. skal finne løsninger som gir mer frihet og fleksibilitet for førstelinjene. NAV skal lede an og reformen skal gjennomføres i tett samarbeid med bla. NTL. Vi har invitert arbeidsgiver til å fortelle oss hvilke grep de tar for å realisere målene i tillitsreformen. Vi har også invitert Elisabeth Steen, leder i NTL NAV for å snakke med oss om samarbeidet, og våre forventninger til veien videre.


Dere får et detaljert program i god tid før vi kaster loss, men vi kan allerede love dere en råflott båt, fjordutsikt, et hav av mat og en stor og festlig stim av feststemte NTLere.   


Påmeldingsfrist er 17.oktober.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. For avmelding etter 01.november risikerer du å måtte betale reisen selv.

 

Det er reservert 100 enkeltrom, og det er førstemanntilmølla-prinsippet som gjelder. Med andre ord: ingen tid å miste!


Petter Gunerius Haug

Nestleder NTL NAV Oslo

 

Kursinfo
Kurssted:
Sted:
Kiel-ferja
Arrangør:
NTL NAV Oslo
Dato:
Fra:05.12.2022 kl.10.30
Til:07.12.2022 kl.10.00
Kurstittel:
Høstkonferanse m. julebord
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
17.10.2022
Kontakt:
Petter Gunerius Haug
petter.gunerius.haug@nav.no
95219865