Noen kurs er forbeholdt medlemmer i NTL. Du kan logge inn ved å klikke her.

Sikkerhetsklareringskonferanse

3
apr


NTL inviterer til konferanse for å diskutere samfunnets behov for sikkerhetsklarering og de utfordringer som nye krav til klarering har ført til. Hvilke arbeidsrettslige problemer oppstår på grunn av skjerpede krav og praktisering? Hva gjøres for å redusere sårbarheten i samfunnet og hvilke utfordringer kan oppstå? Vi har fått mange spennende foredragsholdere som vil belyse flere sider ved sikkerhetsklarering; samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra Justisdepartementet, LO advokat Imran Haider, forbundssekretær i NTL Guro Vadstein og innlegg fra Sivil Klareringsmyndighet m.fl. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Kursinfo
Kurssted:
Røde kors (0186 OSLO)
Sted:
Oslo
Arrangør:
Norsk Tjenestemannslag
Dato:
Fra:03.04.2019 kl.1000
Kurstittel:
Sikkerhetsklareringskonferanse
Kursavgift:
Gratis
Søknadsfrist:
26.03.2019
Kontakt:
Lene Hagen
lha@ntl.no
41641489